wtorek, 26 lipca 2016

Znaki, symbole, znaczenia

Symbole - otaczają nas zewsząd. O ich roli przekonaliśmy się nieraz.

Od kilku miesięcy obcujemy ze znakami Światowych Dni Młodzieży.

Myślę, że każdy rozpoznaje logo ŚDM, ale czy znacie jego znaczenie?

Logotyp ŚDM wyraża głęboką duchową symbolikę, na którą składa się kilka elementów:
  • W centrum logo znajduje się krzyż – czyli znak Zbawiciela.
  • Wpisany w krzyż wypełniony okrąg to symbol młodzieży. W ten sposób została streszczona idea tych wyjątkowych dni – spotkanie Młodych z Chrystusem.
  • Usytuowanie okręgu zwraca jednocześnie uwagę na miejsce, w którym odbywać się mają Dni Młodzieży – Kraków.
  • Do tematu ŚDM, jakim jest Boże Miłosierdzie, odnoszą się promienie: czerwony i niebieski umieszczone na środku krzyża, które jednoznacznie kojarzą się ze słynnym obrazem Jezusa Miłosiernego.
  • Czerwony kontur granic Polski zwraca uwagę na to, że spotkanie młodych obejmie nie tylko jedno miasto, ale cały kraj.
  • Autorka logotypu – Monika Rybczyńska – używając koloru czerwonego, niebieskiego i żółtego, nawiązała jednocześnie do barw i herbu królewskiego Krakowa.


Innym znakiem ŚDM jest hymn Błogosławieni miłosierni, który został wyłoniony z pośród 94 zgłoszonych do konkursu utworów. Jego słowa także są symboliczne - nawiązują zarówno do Starego jak i Nowego Testamentu.1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!
2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.

Niech to widzi świat!

Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż

Żyje Pan, Twój Bóg!

Wiedzieliście o tej symbolice? Koniecznie zobaczcie oficjalną wersję.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz