sobota, 28 marca 2015

Misterium


 Przed nami kilka najważniejszych dni w roku liturgicznym. Wkrótce rozpocznie się Wielki Tydzień. Niedziela Palmowa tuż, tuż... a potem niezwykły czas. Spróbujmy go właściwie przeżyć, znajdźmy w przedświątecznej bieganinie czas, by włączyć się w Drogę Krzyżową prowadzoną ulicami naszego miasta, by uczestniczyć w liturgii Triduum Paschalnego, by naprawdę cieszyć się Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego.


Pragnąc już dziś, abyście weszli w atmosferę tych pięknych dni, przedstawiam fotki z niesamowitego przedstawienia, które miałam przyjemność obejrzeć jakiś czas temu - Misterium Męki Pańskiej

Wrażenia są niezapomniane...Wjazd Jezusa do Jerozolimy
Ustanowienie sakramentu Eucharystii
Pocałunek JudaszaSąd PiłataUkrzyżowanieZmartwychwstanie


Tutaj specjalne zaproszenie do Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, w którym od wielu lat Zespół Teatralny działający przy Parafii św. Elżbiety prezentuje wyjątkowe widowisko.


czwartek, 26 marca 2015

Trudne pytania

Dziś kilka słów na temat kolejnej niewielkiej objętościowo, ale ważnej ze względu na treść książeczce - Ale o co chodzi. Pytania nastolatków o wiarę i Kościół. Jej autorką jest Katarzyna Kłysik, a wydawcą Dom Wydawniczy "Rafael". Autorka stara się w prosty sposób odpowiedzieć gimnazjalistom na pytania, jakie ich nurtują. Sama bowiem zauważa, że nie jest tak, iż  przeciętny młody człowiek chce porzucić wiarę, traktując ją jako przeżytek. Dziś w dobie szybkiego postępu technologii i błyskawicznego przepływu informacji, tym bardziej potrzebuje on głębi ducha  i jasnego kręgosłupa moralnego. (...) domaga się również jasnego przekazu i zrozumienia sensu wiary
Trwamy w okresie Wielkiego Postu, może warto zagłębić się w takiej lekturze? Może znajdziesz  w niej potrzebne Ci informacje, właściwą odpowiedź, a może dopiero od tego momentu zaczniesz naprawdę szukać, a Twoja wiara zacznie się rozwijać? Pamiętaj masz wolną wolę i wszystko zależy od Ciebie, a wiara to dobrowolne uznanie za prawdziwe tego, co nie zostało udowodnione.
wtorek, 24 marca 2015

Jacek S.

Jacek S. to postać nietuzinkowa. Niewiele jest tak dynamicznych bohaterów, o których mówi się w gimnazjum. 
Jacek to w jednej osobie:

szalony młodzieniec,
   nieszczęśliwy kochanek,
      przypadkowy zabójca,
         "zdrajca" ojczyzny,
             niewierny mąż,
                rozżalony alkoholik,
                   odpowiedzialny ojciec,
                       dzielny żołnierz, 
                           oddany emisariusz,
                               pokorny mnich,
                                  wielki patriota.

Nie wyobrażam sobie, aby uczeń kończący gimnazjum - młody Polak nie znał tego bohatera, nie wiedział co to Soplicowo, co to zaścianek, kim był tytułowy pan Tadeusz, a kim ksiądz Robak. Właśnie dlatego  czytamy fragmenty naszej epopei, poznajemy losy bohaterów, ich reakcje i postawy, nazywamy uczucia, tworzymy własną kreację losów mieszkańców Soplicowa.

Nasze plakaty

Milena P.:

Milena C.:

Eryk B.:                                                                                             Joasia G.:


niedziela, 22 marca 2015

Skrótowce


Nauka ma służyć naszemu ogólnemu rozwojowi. Ciągle powtarzam, że człowiek inteligentny, powinien posiadać pewną wiedzę i umiejętności po to, by rozumieć świat, umieć go analizować i czerpać z niego tyle ile się da.

Ostatnio na lekcji z zakresu nauki o języku mówiliśmy o skrótowcach - i o ile nie każdy zawsze musi rozróżniać literowce, głoskowce czy sylabowce, to wiedzieć, co oznacza określony skrótowiec - naprawdę warto, a często wręcz nie wypada nie rozumieć znaczenia podanych "literek" lub znaczków, loga.
.


Czy wiecie, jakie organizacje kryją się za tymi znakami? Podobają Wam się te znaczki? Który skrótowiec potraficie rozszyfrować?

Mam dla Was podpowiedź - 

APEC- Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku
CEFTA- Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
NATO- Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
OPA- Organizacja Państw Amerykańskich
NAFTA- Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
OBWE- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
UE- Unia Europejska
ASEAN- Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- Wschodniej
EFTA- Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
V4- Grupa Wyszehradzka
UNIDO- Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego
UNHCHR- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka
UNDP- Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju
UNEP -Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
ITU- Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
IFAD- Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
UPU- Światowy Związek Pocztowy
WIPO- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
WEU- Unia Zachodnioeuropejska
IBRD- Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
GUAM- Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju
ONZ- Organizacja Narodów Zjednoczonych
ILO- Międzynarodowa Organizacja Pracy
WHO- Światowa Organizacja Zdrowia
UNESCO- Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
UNICEF- Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
UNHCR- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców
WTO- Światowa Organizacja Handlu
OPEC- Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
IMF- Międzynarodowy Fundusz Walutowy
FAO- Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa
WMO- Światowa Organizacja Meteorologiczna
RWPG- Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
OJA- Organizacja Jedności Afrykańskiej
ICRC- Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
IFC- Międzynarodowe Towarzystwo Finansowe
UEFA- Unia Europejskich Związków Piłkarskich
FIFA- Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej
LPA- Liga Państw Arabskich
AU- Unia Afrykańska
G8- Zrzeszenie Najważniejszych Państw
Trójkąt Weimarski
CEI- Inicjatywa Środkowoeuropejska
Rada Nordycka
WNP -Wspólnota Niepodległych Państw
CBBS- Rada Państw Morza Bałtyckiego
AI- Amnesty International
CE- Rada Europy
OECD- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
HFHR- Helsińska Fundacja Praw Człowieka
HR- WHuman Rights Watch
IMO- Międzynarodowa Organizacja Morska
ICAO- Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
IPA- Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
GATT- Układ Ogólny w Sprawie Ceł Ogólnych i Handlu
WB- Bank Światowy 

Spróbujcie dopasować logo do skrótowca, 
a może też podacie rodzaj skrótowca? Powodzenia, dobrej zabawy ;D

sobota, 21 marca 2015

Wiosna...


Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 
Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 
Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 
Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty ....
- te słowa brzmią w moich uszach, a za oknem piękne promienie i ćwierkanie wróbli, które walczą o miejsce dla swojej rodziny i nie dają za wygraną szpakom, sama radość...

Przyroda mówi do nas, mnóstwo znaków i symboli, a co oznacza wiosna? zajrzyj TUTAJ


czwartek, 19 marca 2015

Spojrzeć inaczej...Dziś raz jeszcze o Poczwarce Doroty Terakowskiej.
Po omówieniu utworu, poznaniu Myszki i jej rodziców, nazwaniu postaw bohaterów i burzliwej dyskusji na temat praw osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie zaproponowałam zaprojektowanie nowej okładki dla książki. A to wybrane prace...


i jeszcze plakaty zachęcające do lektury...sobota, 14 marca 2015

Czas zastanowienia...Sobota. Spokojnie, przyjemnie, mimo ciągłej mżawki za oknem ...
Dobrze, że jest taki dzień w tygodniu, szczególnie gdy poprzedzał go piątek, pechowy piątek...

Odpoczynek, w perspektywie kilka dni „pracy inaczej” – rekolekcje wielkopostne... czas wejrzenia w siebie, zastanowienia się nad tym, co naprawdę ważne, umocnienia w wierze...


By nie był to czas stracony, trzeba autentycznie chcieć przeżyć te trzy wyjątkowe dni, a zatem:
 • najpierw modlitwa – za siebie, za rekolekcjonistę, za wspólnotę;
 • potem poszukanie ciszy, wyłączenie przynajmniej na kilka godzin telewizji, komputera, telefonu i... znalezienie siebie samego, zastanowienie się nad życiem – swoim, rodziny, klasy, nazwanie problemów, nazwanie uczuć, określenie celów na przyszłość tę bliższą i tę dalszą;
 • i to co najważniejsze – nauczenie się słuchać, tak aby rzeczywiście słyszeć, bo przecież:

Rekolekcji nie głosi kapłan ale sam Bóg. Rekolekcjonista jest tylko narzędziem w ręku Boga. I na nic pomogą nawet najpiękniejsze konferencje, najpiękniejszym głosem wypowiedziane, wspaniałe przykła­dy, porywające historie, jeżeli ja sam nie otworzę swego serca na głoszoną prawdę.
To ode mnie samego zależy, czy te rekolekcje będą udane, czy też nie. Nie wystarczy tylko przyjść i wysłuchać tych paru konfe­rencji, należy to wszystko, o czym powie nam rekolekcjonista zacząć wprowadzać w życie."Od początku historii ludzkości przewija się przez karty Pisma Świętego motyw ogrodu. Wszystko zaczęło się w ogrodzie, który nazywaliśmy Edenem - było tam cudownie, miało być jeszcze lepiej, a skończyło się tragicznie. Potem, kiedy Bóg Ojciec posłał swego Syna do ludzi, On swoje zbawcze dzieło dokonane na krzyżu rozpoczął właśnie w ogrodzie, tym razem nazywanym oliwnym jakby chciał odwrócić całą historię świata. To zaprowadziło go do ogrodu, w którym został pogrzebany i w którym zmartwychwstał".

Zaintrygował się powyższy wstęp? Jeśli tak, to  zapraszam do prześledzenia internetowych rekolekcji wielkopostnych: "OTO CZŁOWIEK!" TUTAJ 


środa, 11 marca 2015

Zawrocie zaprasza


Od pewnego czasu zachęcam moich podopiecznych do czytania. Część z nich zupełnie dobrowolnie włączyła się do akcji promowania czytelnictwa, część została mniej lub bardziej przymuszona, a nieliczni nie zechcieli w ogóle zaistnieć w akcji – bywa...Pani też czyta i zachęca do czytania.
Zainspirowana jednym z postów w blogu Lektury wiejskiej nauczycielki, sięgnęłam po książki Hanny Kowalewskiej z cyklu Zawrocie. Jakiś czas temu poznałam Matyldę i jej rodzinę. Od kilkunastu dni znowu jestem w Zawrociu, już wiem, dlaczego małżeństwo Matyldy zakończyło się tragicznie - Maska arlekina, dlaczego tak trudno porozumieć się bohaterce z siostrą i matką – Inna wersja życia, jak dziewczyna widzi swoją przeszłość – Przelot bocianów.

Lektura tych powieści naprawdę sprawia wiele przyjemności – czytelnik, odkrywając kolejne tajemnice z życia Matyldy, przenosi się w świat emocji i doznań, które ukazane są z finezją, humorem i trzymają w napięciu do ostatniej chwili. W Zawrociu nic nie jest oczywiste, jasne... i nie zawsze wydarzenia kończą się happy endem....

Czytajcie... Warto, bo jak mówi jedno z chińskich przysłów: 
Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni.


poniedziałek, 9 marca 2015

Trójkąty..


Korzystając z pomysłów innych nauczycieli, zaproponowałam uczniom ćwiczenia z trójkątami - tromino.

Zaczęliśmy od wyboru kilku - mniej lub bardziej znanych - obrazów. Wyjaśniliśmy sobie, jaki jest cel zabawy i jaki ma być efekt.


Wielu uczniów bardzo szybko zaczęło tworzyć własne trójkąty - okazało się, ile kto pamięta pojęć, ile wie, jakie ma skojarzenia wywołane określonym obrazem i na ile są one trafne. 

Myślę, że ćwiczenia spodobały się młodzieży i w przyszłości będę mogła dzięki tej metodzie utrwalać i sprawdzać inne kompetencje uczniów. 

Dziś się bardziej bawiliśmy niż uczyliśmy, ale takie lekcje też są potrzebne...piątek, 6 marca 2015

Z obrazem


Egzamin gimnazjalny zbliża się wielkimi krokami, policzyłam – w naszej szkole trzecioklasistom pozostały 23 „dni robocze”. Najwyższa pora zakasać rękawy i zacząć powtarzać – a jest co robić! Język polski to tylko jeden egzamin, zostaje jeszcze osiem innych przedmiotów – naprawdę dużo...

O tym jak uczyć się skutecznie, już pisałam TUTAJ...
Dziś trochę inna metoda utrwalania, analizowania, porządkowania i systematyzowania wiadomości
 • ćwiczenia z obrazem w tle...Niektórzy z Was dobrze wiedzą, że lubię takie zajęcia i bardzo szkoda, że nie często mogę sobie na nie pozwolić.

Przygotowałam małą galerię obrazów TUTAJ , które mogą zainicjować ćwiczenia i wcale nie o pełną interpretację dzieła tu idzie, ale o wyszukiwanie pewnych znaków, skojarzeń, wskazywanie tematów, motywów, nawiązań, określanie czasu, epoki, doszukiwanie się analogii, aluzji, itd., a następnie redagowanie opowiadań, reportaży, listów, wspomnień, recenzji, rozprawek.

Przykładowe zagadnienia do przemyślenia:

 • Jaki jest świat przedstawiony na obrazie?
 • Czy na obrazie są ludzie? Jaka jest ich funkcja?
 • Jakie dostrzegam symbole? Z czym i z kim wiążę te znaki?
 • Co można usłyszeć, co można poczuć przyglądając się dziełu?
 • Jak obraz wpływa na wrażliwość oglądającego?
 • W jakich okolicznościach oglądający świat na obrazie mógł poczuć się podobnie?
 • Czy odbiorca dzieła potrafi wskazać teksty kultury wywołujące przeciwne emocje?
 • Gdzie już spotkałem się z takim postrzeganiem rzeczywistości?
 • Jakie inne teksty kultury nawiązują do tematyki dzieła?
 • Kiedy mógł żyć autor obrazu? Jakie idee przyświecały w określonej epoce?
 • Jaki temat można opracować wspierając się obrazem, jego tematyką?
Powodzenia...

wtorek, 3 marca 2015

W chmurach...


Czy młodzi ludzie czytają książki? Oczywiście!
Czy wśród przeczytanych pozycji są zawsze lektury szkolne? Niekoniecznie...

Mając na uwadze promocję czytelnictwa, poprosiłam uczniów, aby podzielili się z innymi swoimi ulubionymi lekturami. Okazało się, że niemal każdy ma coś do zaoferowania. Tylko nieliczni mieli problem ze wskazaniem pięciu książek, które szczególnie zapamiętali i mogą ich lekturę polecić kolegom. 

Ciekawym okazało się, że gimnazjaliści bardzo chętnie wspominają lektury ze szkoły podstawowej – czyżby sentyment za kończącym się dzieciństwem?

W celu uatrakcyjnienia zadania uczniowie mieli zaprezentować swoje propozycje w formie chmury wyrazowej. Plakaty, jakie powstały, można zobaczyć TUTAJ .

Co dalej z czytelnictwem w naszej społeczności?


Czytajmy i piszmy recenzje przeczytanych lektur. Wiadomym jest, że o gustach się nie dyskutuje i to co jednemu człowiekowi podoba się, w innym może budzić niechęć – warto jednak próbować otwierać się na to co nowe, jeszcze niepoznane, poznawać różne światy, różne sposoby ich prezentowania.
niedziela, 1 marca 2015

Pamiętajmy


Po raz 5 obchodzimy dziś
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.


Pamiętajmy!


Zbigniew Kraszewski

Hymn Polski Podziemnej


  W ciemnościach szatańskich, co ziemię okryły
  Idziemy wciąż naprzód, wytrwale.
  Nad nami pożary tło nieba skrwawiły
  I dymów rozsnuły się fale.
  Lecz chociaż wśród zgliszczów zakrzepłą czuć krew,
  Już słychać w podziemiach potężny nasz śpiew:
  Śmierć zbójom, tyranom!
  Niech wie o tym wróg!
  Już hejnał zagrano,
  Rozsądzi nas Bóg!
  Śmierć wrogom, tyranom!
  Do broni! kto żyw!
  Krwią pola zasiano
  Już bliski dzień żniw!

  Choć drogę nam znaczą szubienic tysiące
  Choć dymi niewinnej krwi morze,
  My wiemy, że pękną okowy dławiące
  I czarcią zerwiemy obrożę.
  Przez murów więziennych stęchliznę i pleśń
  Niezłomna, mocarna dobywa się pieśń:


  Śmierć zbójom, tyranom...

  W ciemnościach głębokich coś dudni zuchwale,
  Zadźwięczą znienacka pancerze.
  To kują oręże podziemni kowale,
  Tajemni się zbroją żołnierze.
  Drżyj wrogu! krwią naszą pisany twój los!
  Już huczy nad światem mocarny nasz głos:


  Śmierć zbójom, tyranom...
  Hymn napisany na Wólce Pęcherskiej 6 VI 1942. Przedruk z: Biskup Zbigniew Józef Kraszewski, Wśród przygód dwudziestego wieku, t. 1, Warszawa 1995, s. 111.

  Więcej utworów:


  W wielu miastach odbędą się uroczystości upamiętniające wydarzenia, jakie miały miejsce ponad 50 lat temu - również w naszym mieście... może się przyłączysz, a może przeczytasz, obejrzysz coś ciekawego związanego z tym tematem?
  Więcej informacji: