wtorek, 15 listopada 2016

Żyłem, jak chciałem...

Właśnie dziś przypada 100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza.

W wielu szkołach przeżywamy uroczyście cały rok poświęcony życiu i twórczości pisarza. My także włączyliśmy się w obchody. O Narodowym Czytaniu pisałam >tutaj<, a dziś pragnę podzielić się innym pomysłem, jaki realizujemy.

Wspólnie z paniami od historii i sztuki oraz wychowawcami klas wspóltworzymy projekt interdyscyplinarny Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje.
Młodzież naszego gimnazjum przez cały rok szkolny 2016/2017 przygotowuje ścienne gazetki, które łączy wspólny temat. Na poszczególne miesiące przypada opracowanie innego tematu związanego z utworami naszego noblisty.

Quo vadis?” –
bohaterowie patrzą z oddali, byśmy ich dziełu i my sprostali.

Krzyżacy” –
by w żadnej szkole ucznia nie było, kto by nie wiedział, kogo pokonał Jagiełło.

Ogniem i mieczem” –
pokrzepić serca, gdy przyjdzie trwoga, opór przełamać w obozie wroga.

Potop” –
rozwijaj talent, wykuwaj ducha, łam przeciwności, idź ku wieczności.

Pan Wołodyjowski” –
był mały ciałem, lecz wielki duchem, z męstwa, honoru czerpał otuchę.

W pustyni i w puszczy
przygody Stasia nas zachwycają, przyrodę Afryki nam przybliżają.

Janko Muzykant” –
rozwijaj talent, łam przeciwności, niech Ci przyświeca praca przyszłości.

Zadaniem uczniów jest takie przedstawienie tematu, by można było w gazetce odnaleźć informacje odnośnie daty powstania dzieła oraz okresu historycznego, w którym są osadzeni jego bohaterowie, a także krótką charakterystykę utworu literackiego; 

Ponadto należy wybrać jednego bohatera, opisać jego wygląd zewnętrzny, dołączyć podobiznę (narysować lub znaleźć ilustrację), przedstawić cechy osobowości postaci, uzasadnić dlaczego właśnie ta osoba została wybrana i czy może być ona wzorem do naśladowania oraz czym się ona różni od współczesnych ludzi.

Uczniowie pracują w parach, wzajemnie się wspierają i inspirują. Każdy wie, który temat na opracować i dlatego może odpowiednio wcześniej gromadzić materiały - a pracy jest dużo.

Gazetki pozwalają uczniom poszerzać ich wiadomości a także - poprzez poznawanie poszczególnych bohaterów literackich - pomagają w kształtowaniu pożądanych postaw.

***
czy wiedzieliście, że:

Twórca Trylogii miał oryginalną technikę pracy. Pisał akurat tyle, ile trzeba było na codzienny odcinek w gazecie. W 1886 roku, przebywając za granicą, drukował Potop w warszawskim "Słowie". 

Pewnego dnia redakcja otrzymała następującą depeszę:

"Telegrafujcie, gdzie jest Kmicic? Zapomniałem i nie mogę dalej pisać - Sienkiewicz." 

Redaktor odtelegrafował: 

"Kmicic w Częstochowie wysadza armatę - Redakcja."

***

Jako polonistka dbam o właściwą redakcję gazetki, zwracam uwagę, że taka forma prezentowania treści różni się od chociażby prezentacji multimedialnej. Zauważam, że uczniowie mają problem np. z doborem wielkości czcionki, której używają w tworzeniu poszczególnych haseł, zapisów.

Wszystkie zwracamy również uwagę na estetykę pracy, terminowość udostępnienia gazetki i oczywiście oryginalność. Aspekty te wpływają na ocenę pracy uczniów - a co za tym idzie - całej klasy. 

Na jednej z tablic uczniowie mogą na bieżąco śledzić punktację gazetek - w ten sposób wprowadzony został element rywalizacji między klasami, który jest w tym przypadku bardzo mobilizujący do działania.


Za nami gazetki październikowa i listopadowa. Widzimy pracę uczniów, ich zaangażowanie, ale ciągle czekamy na pracę, która nas w tym roku szczególnie zachwyci 😏

2 komentarze: