niedziela, 22 marca 2015

Skrótowce


Nauka ma służyć naszemu ogólnemu rozwojowi. Ciągle powtarzam, że człowiek inteligentny, powinien posiadać pewną wiedzę i umiejętności po to, by rozumieć świat, umieć go analizować i czerpać z niego tyle ile się da.

Ostatnio na lekcji z zakresu nauki o języku mówiliśmy o skrótowcach - i o ile nie każdy zawsze musi rozróżniać literowce, głoskowce czy sylabowce, to wiedzieć, co oznacza określony skrótowiec - naprawdę warto, a często wręcz nie wypada nie rozumieć znaczenia podanych "literek" lub znaczków, loga.
.


Czy wiecie, jakie organizacje kryją się za tymi znakami? Podobają Wam się te znaczki? Który skrótowiec potraficie rozszyfrować?

Mam dla Was podpowiedź - 

APEC- Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku
CEFTA- Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
NATO- Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
OPA- Organizacja Państw Amerykańskich
NAFTA- Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu
OBWE- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
UE- Unia Europejska
ASEAN- Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- Wschodniej
EFTA- Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
V4- Grupa Wyszehradzka
UNIDO- Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego
UNHCHR- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka
UNDP- Program Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju
UNEP -Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
ITU- Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny
IFAD- Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa
UPU- Światowy Związek Pocztowy
WIPO- Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
WEU- Unia Zachodnioeuropejska
IBRD- Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
GUAM- Organizacja na rzecz Demokracji i Rozwoju
ONZ- Organizacja Narodów Zjednoczonych
ILO- Międzynarodowa Organizacja Pracy
WHO- Światowa Organizacja Zdrowia
UNESCO- Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
UNICEF- Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
UNHCR- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców
WTO- Światowa Organizacja Handlu
OPEC- Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową
IMF- Międzynarodowy Fundusz Walutowy
FAO- Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa
WMO- Światowa Organizacja Meteorologiczna
RWPG- Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
OJA- Organizacja Jedności Afrykańskiej
ICRC- Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
IFC- Międzynarodowe Towarzystwo Finansowe
UEFA- Unia Europejskich Związków Piłkarskich
FIFA- Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej
LPA- Liga Państw Arabskich
AU- Unia Afrykańska
G8- Zrzeszenie Najważniejszych Państw
Trójkąt Weimarski
CEI- Inicjatywa Środkowoeuropejska
Rada Nordycka
WNP -Wspólnota Niepodległych Państw
CBBS- Rada Państw Morza Bałtyckiego
AI- Amnesty International
CE- Rada Europy
OECD- Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
HFHR- Helsińska Fundacja Praw Człowieka
HR- WHuman Rights Watch
IMO- Międzynarodowa Organizacja Morska
ICAO- Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
IPA- Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
GATT- Układ Ogólny w Sprawie Ceł Ogólnych i Handlu
WB- Bank Światowy 

Spróbujcie dopasować logo do skrótowca, 
a może też podacie rodzaj skrótowca? Powodzenia, dobrej zabawy ;D

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz