czwartek, 26 marca 2015

Trudne pytania

Dziś kilka słów na temat kolejnej niewielkiej objętościowo, ale ważnej ze względu na treść książeczce - Ale o co chodzi. Pytania nastolatków o wiarę i Kościół. Jej autorką jest Katarzyna Kłysik, a wydawcą Dom Wydawniczy "Rafael". Autorka stara się w prosty sposób odpowiedzieć gimnazjalistom na pytania, jakie ich nurtują. Sama bowiem zauważa, że nie jest tak, iż  przeciętny młody człowiek chce porzucić wiarę, traktując ją jako przeżytek. Dziś w dobie szybkiego postępu technologii i błyskawicznego przepływu informacji, tym bardziej potrzebuje on głębi ducha  i jasnego kręgosłupa moralnego. (...) domaga się również jasnego przekazu i zrozumienia sensu wiary
Trwamy w okresie Wielkiego Postu, może warto zagłębić się w takiej lekturze? Może znajdziesz  w niej potrzebne Ci informacje, właściwą odpowiedź, a może dopiero od tego momentu zaczniesz naprawdę szukać, a Twoja wiara zacznie się rozwijać? Pamiętaj masz wolną wolę i wszystko zależy od Ciebie, a wiara to dobrowolne uznanie za prawdziwe tego, co nie zostało udowodnione.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz