sobota, 14 marca 2015

Czas zastanowienia...Sobota. Spokojnie, przyjemnie, mimo ciągłej mżawki za oknem ...
Dobrze, że jest taki dzień w tygodniu, szczególnie gdy poprzedzał go piątek, pechowy piątek...

Odpoczynek, w perspektywie kilka dni „pracy inaczej” – rekolekcje wielkopostne... czas wejrzenia w siebie, zastanowienia się nad tym, co naprawdę ważne, umocnienia w wierze...


By nie był to czas stracony, trzeba autentycznie chcieć przeżyć te trzy wyjątkowe dni, a zatem:
  • najpierw modlitwa – za siebie, za rekolekcjonistę, za wspólnotę;
  • potem poszukanie ciszy, wyłączenie przynajmniej na kilka godzin telewizji, komputera, telefonu i... znalezienie siebie samego, zastanowienie się nad życiem – swoim, rodziny, klasy, nazwanie problemów, nazwanie uczuć, określenie celów na przyszłość tę bliższą i tę dalszą;
  • i to co najważniejsze – nauczenie się słuchać, tak aby rzeczywiście słyszeć, bo przecież:

Rekolekcji nie głosi kapłan ale sam Bóg. Rekolekcjonista jest tylko narzędziem w ręku Boga. I na nic pomogą nawet najpiękniejsze konferencje, najpiękniejszym głosem wypowiedziane, wspaniałe przykła­dy, porywające historie, jeżeli ja sam nie otworzę swego serca na głoszoną prawdę.
To ode mnie samego zależy, czy te rekolekcje będą udane, czy też nie. Nie wystarczy tylko przyjść i wysłuchać tych paru konfe­rencji, należy to wszystko, o czym powie nam rekolekcjonista zacząć wprowadzać w życie."Od początku historii ludzkości przewija się przez karty Pisma Świętego motyw ogrodu. Wszystko zaczęło się w ogrodzie, który nazywaliśmy Edenem - było tam cudownie, miało być jeszcze lepiej, a skończyło się tragicznie. Potem, kiedy Bóg Ojciec posłał swego Syna do ludzi, On swoje zbawcze dzieło dokonane na krzyżu rozpoczął właśnie w ogrodzie, tym razem nazywanym oliwnym jakby chciał odwrócić całą historię świata. To zaprowadziło go do ogrodu, w którym został pogrzebany i w którym zmartwychwstał".

Zaintrygował się powyższy wstęp? Jeśli tak, to  zapraszam do prześledzenia internetowych rekolekcji wielkopostnych: "OTO CZŁOWIEK!" TUTAJ 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz